Ceník

375 CZK - 45 minut lekce (500 CZK - 60 minut lekce): Délka vaší lekce závisí na vašem rozpočtu. Je možné fakturovat svou firmu na výuku, pokud vaše společnost bude platit lekce. Hotovost sebou nosit nemusíte, lekce jsou fakturovany obvykle za 1-3 měsíce, jelikož tak, je to správné dle právní cesty. Děkuji za pochopení. 

1800 znaků s mezerami/120 Kc - Korektury textů: Pokud jde o čas strávený na PDF, kde soubory nejsou obvykle převoditelné do souborů Microsoft Word, bude tento čas účtován. Proto se nevztahují počety znaků na soubory PDF. V těchto případech, budou korektury účtovány ve výši 500,- Kč za hodinu (60 minut).

1800 znaků s mezerami/300 Kc - Překlady CZ ---> EN

Pokud bude opravdu víc jak 40 stran korektur/překlady, bude i sleva ve výši 20%. Akademické výzkumné práce a studenti jsou osvobozeny od všech příplatků.

Příplatky a zvýšení sazeb

1. Expresní vyhotovení přes noc + 75 % (zadání po 18:00 hod., odevzdání druhého dne ráno, max. 8 NS)
2. Vyhotovení do 12 hod. + 50 % (zadání ráno, odevzdání večer, max. 6 NS)
3. Vyhotovení do 24 hod. + 25 % (max. 10 NS) - do 3 NS bez příplatku

Za práci o víkendech neúčtujeme příplatky, pokud není den zadání zakázky pátek a den odevzdání pondělí.

Příplatky za vysokou obsahovou náročnost (např. vědecké texty) a špatnou čitelnost výchozího textu jsou stanovovány individuálně na základě vzájemné dohody se zákazníkem.