Pravidla - Lekce

1.) Všechny hodiny musí být zrušeny 24 hodin před začátkem hodiny nebo bude 100% uctovano. Pozdní zrušené lekce budou zapsány v prezenční listině ze strany učitele a nevyžadují jednotlivců podpis. Veškeré změny v délce lekce musí být provedeny 24 hodin předem, stejně tak, pokud bude ze strany jednotlivce požádáno o delší lekci než bylo původně dohodnuto, bude to možné, pokud to dovolí čas. Toto pravidlo nemá žádné výjimky.

 

Proč je toto pravidlo? V první řadě, když se naplánuje čas výuky, učitel si nemůže naplánovat někoho dalšího v ten samý čas. Právě proto, když je hodina zrušena pozdě, je pravděpodobně příliš pozdě si naplánovat dalšího studenta na daný čas, který byl rezervován na původní osobu. Je to nefér pro učitele, aby dávali dané sobě čas, který oni zrušili příliš pozdě. Učitelé mají svůj vlastní rozvrh. Když daný student zruší hodinu, tato hodina bývá většinou nevyplněna a považuje se za ztracený čas. Za druhé většina soukromých učitelů angličtiny a všechny jazykové školy mají pravidlo týkající se zrušení hodin a je ještě striktnější při jeho porušení. Dalším důvodem proč si zakládám na pravidlech 24 hodin je ten, když dle mého rozpisu vyučuji angličtinu a někdo mi zašle překlad textu, ale já tento překlad nebudu moct přeložit, jelikož dle mého rozpisu nebudu mít na něj čas, tak ho budu nucen odmítnout, abych se mohl věnovat studentům. Bohužel se ale někdy stane, že mi student zruší hodinu a já bych tím pádem ztratil hodinu se studentem a zároveň předem odmítnuty překlad. Proto si velmi zakládám na pravidlech 24 hodin, který mi umožní neztratit práci. Vyučování angličtiny není mojí jedinou prací.

 

2.) Soukromé lekce bez smlouvy, budou mít jen 14 dní na úhradu faktury po jejím vydání. Lekce u společností se smlouvou mají 30 dní na zaplacení faktury.

 

3.) V případě, že zaměstnavatel odmítne zaplatit fakturu, pak bude faktura zaslána studentovi k zaplacaní.

 

4.) Soukromé lekce jsou omezeny na 2 osoby (z důvodu omezeného prostoru).

 

5.) Společné lekce v areálu firmy jsou omezeny na maximální počet osob 5-ti lidí.

 

6.) Společnost se smlouvou musí dát 60 dnů předem vědět o zrušeí smlouvy. Žádná lekce během 60-ti denní lhůty, nesmí být zrušena (s výjimkou státních svátků).

 

7.) Firmy, které budou mít smlouvu, mohou zrušit stejnou lekci pouze dvakrát do měsíce (s výjimkou samozřejmě státních svátků, firemních letních prázdnin a vánočních svátků - pouze během prosince)

 

8.) Poučení musí být minimálně 45 minut dlouhé.

 

9.) Zakázky vyhrazují konkrétní čas / den, který bude uveden pouze pro jednotlivce nebo společnosti, které podepíší smlouvu na 4 po sobě jdoucí hodiny nebo více v jednom dni. Zakázky nebudou napsány pro konkrétní časy / dny za méně než 4 hodiny.

 

10.) Pokud klient zruší lekci a bude mít předplaceno, nevrací se peníze zpět, pouze v případě nedokončení lekce ze strany učitele budou peníze za lekci vráceny zpět.

11.) Pokud studenti vynechaji 1/3 hodiny bez odeslání e-mailu nebo SMS o nepřítomnosti nebo absenci, učitel opustí místo vyučování a odejde na další lekci. Hodina bude zrušena ale po 1/3 času musí být i tak uhrazena.

 

12.) Můžete být kdykoliv požádáni o předložení průkazu pro ověření adresy a osobních údajů za účelem fakturace a v případě potřeby zhotovení kopie průkazu. Tyto informace budou bezpečně zničeny, pokud se student rozhodne ukončit lekce.

13.) Všechny osoby, jejichž zaměstnavatel platí jejich lekce a má semestrální / roční maximální rozpočet, musí zaplatit plnou částku v jediné faktuře po prvním měsíci lekcí. Veškerý rozpočet musí být použit v určeném časovém rámci, nebo peníze propadnou. Jednotlivci, kteří nemají maximální stanovenou částku za semestr / rok, by si meli sami hlídat termín platby.

Další pravidla / úvahy:

 

1.) Všechny osoby, které mají soukromé lekce bez smlouvy, si musí uvědomit, že jejich čas není nikdy pevný a mohli by přijít o čas. Každý student musí být flexibilní, rozvrh se mění každý týden z mnoha případů.

 

2.) Pravidla, stejně jako termíny a podmínky se mohou změnit kdykoliv na těchto internetových stránkách, docházkových listech a jiných dokumentech. Student má povinnost sledovat tyto veškeré změny. Proto doporučujeme pravidelně kontrolovat webové stránkypro případné změny.