Životopis

 

Timothy Wayne Johnson, M.S.S., M.A. has been in the educational field since leaving university after his Bachelor’s Degree in History was finished at North Carolina Wesleyan College. In the USA, he taught Physical Education and Mathematics for 1.5 years total at the high school level. He was also the Athletic Director of a high school in Florida and a coach in baseball, basketball and soccer for several years in the USA at both the high school and university levels. Not only that but he has played baseball professionally in Europe and coached youth teams in the Czech Republic and Bulgaria since 2001. He obtained two Master’s Degrees with his first coming in 2005 from the United States Sports Academy in Sports Studies. He continued for a dual major in 2006 with the addition of Sports Management to this Master’s Degree from the USSA. In 2013, he added a Recreation Management concentration to his Dual Master’s Degree. Then in 2014, he completed his 2 Master’s Degree in Criminal Justice from the American MiliTimothy Wayne Johnson, M.S.S., M.A. ma bakalářský titul v historii od North Carolina Wesleyan College. V USA učil tělesnou výchovu a matematiku celkem 1,5 roku, na úrovni střední školy. Byl také sportovním ředitelem a trenérem v baseballu, basketbalu, a futbol po několik let na Floridě a Severní Karolina. V USA na vysoké škole byl trenérem fotbalu na univerzitní úrovni. Také hrál profesionálně baseball v Evropě a trénoval mládežnické týmy v České republice a Bulharsku od roku 2001. Získal dva tituly mistra s jeho prvním příchod v roce 2005 United States Sports Academy ve Sportovních Studií. Dále v roce 2006 dovršil titulů „dvojího majora“ Sportovní Management na univerzitě USSA. Pak v roce 2014, dokončil 2. magisterský titul v trestním soudnictví na American Military University.

As to his experience concerning English teaching and languages, he has been teaching English for over 9 years in the Czech Republic. He has also been working as a proofreader for about 5 years and has recently started to do more translations. He has an A1 Czech language certificate from November 2013 (which was for his permanent residence) and has passed the B1 level Czech Life and Institutions exam in March 2016 (which is to fulfil Czech citizenship requirements). He is set to do an A2 Czech language test in August 2016 before taking the B1 Czech language test (which is also to fulfil Czech citizenship requirements) in November of 2016. In addition to his language certificates, he has several other certificates for teaching from the USA. He also has several certificates for English teaching such as for TEFL/TESOL, teaching business English, teaching grammar and being a TOEIC proctor. Co se týče zkušeností týkající se výuky anglického jayzka, učí angličtinu více než 11 let v České republice. Dále se asi 6 let věnuje korekturám a nedavno začal s překlady textů. V červnu 2016, začal vyučovat on-line na Aston American University v oboru angličtiny jako druhý jazyk a Business (programy BBA / MBA).  

V březnu roku 2016 složil zkoušky české reálie (B1 - úroveň; což je podmínkou občanství v České republice). Dál v srpen roku 2016 složil zkoušku z českého jazyka obdržel certifikát A2.

Má také několik certifikátů pro výuku angličtiny jako TEFL/TESOL, výuku obchodní angličtiny, výuka gramatiky, TOEIC proctor certifikát, atd.

For more information on his qualifications if interested, please refer to his LinkedIn page or feel free to ask questions by sending him an e-mailDalší informace o jeho kvalifikaci máte-li zájem, naleznete na stránce LinkedIn nebo prostřednictvím e-mailu, můžete klást jakékoliv dotazy.